RODO

Drogi Pacjencie,
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO). W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

I. Administrator danych osobowych:
NZOZ „OKO – MED” Chirurgia Jednego Dnia Bożena Świątek ul. Pocztowa 12,
47 – 300 Krapkowice.

II. Dane do kontaktu:
bozenaswiatek@onet.pl, kontakt@oko.med.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych (art.9 ust.2 lit.H):
IV. Komu przekazujemy zgromadzone dane?
V. Typ przetwarzanych danych
VI. Przekazywanie danych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
Nie przekazujemy danych poza teren Polski / UE.

VII. Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w art. 29 Ustawy z dnia  6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia, lub obrony roszczeń

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą:
© 2011 OKOMED - Krapkowice
chirurgia okulistyczna, zabiegi okulistyczne, operacje okulistyczne